Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία Εταιρείας: ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: COOKIES AKRITIDOU KON.PRIVATE Co.

Επωνυμία (ξενόγλωσσα): AKRITIDOU KONSTANTIA SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY

Εταιρικό Κεφάλαιο: 11.000€

Κεφαλαιακές Εισφορές: 2.800€

Εγγυητικές Εισφορές: 8.200€

Αριθμός ΓΕΜΗ: 164242542000

Α.Φ.Μ.: 801835680

Έτος Ίδρυσης: 2022

Translate »